VÝjimeČnÁ pŘÍleŽitost - prodej HORSKÉHO HOTELU LIBÍN OASE!!!

Einmalige Gelegenheit - zum Verkauf Familien Berghotel LibÍn Oase!!!

GREAT OPPORTUNITY - MOUNTAIN HOTEL LIBÍN OASE FOR SALE!!!

info: odermann@databaar.ch

mobil CZ: +420
602
444
639

mobile CH: +41
76
451
05
58